Vážený uživateli,
Servis rudorfer.cz využívá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Souhlasím nebo pokračováním využívání servisu udělujete souhlas s využíváním souborů cookies a jiných podobných technologií používaných za účelem zvýšení pohodlí využívání servisu rudorfer.cz a zobrazování cílenějších reklam v servisu rudorfer.cz. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat.

Chcete-li se dozvědět více, přejděte do naší Politiky soukromí.

Připomenout pozdějiAkceptovat

Zvolte si èeskou verziZvolte si slovensku verziuWählen Sie Deutsche VersionMagyar nyelvû változatPolskiSelect English version
Jméno:
Heslo:

Registrovat

Pro zvláštní příležitosti

Papírové krabičky

Sametové krabičky

Krabičky z ekokůže

Exkluzivní krabičky

Dřevěné krabičky

Kovové krabičky

Doplňky

Šperkovnice

Aranžérské potřeby

Aranžérské doplňky

Čisticí a dezinfekční prostředky

logo Rudorfer

POLITIKA SOUKROMÍ SERVISU RUDORFER.CZ

Tato politika soukromí stanovuje zásady zpracování a ochrany vašich osobních údajů na stránkách webového servisu www.rudorfer.cz a údajů shromážděných pomocí souborů cookies během používání servisu, se zohledněním závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Majitelem a správcem osobních údajů webového servisu www.rudorfer.cz je firma:

Rudorfer Pack s.r.o.
U podjezdu 523
400 07 Ústí nad Labem

IČO: 04472535
DIČ: CZ04472535 
C 248177 vedená u Městského soudu v Praze

BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rudorfer Pack s.r.o. prohlašuje, že všechny vámi poskytnuté údaje budou náležitě chráněny a použity pro účely, pro které nám byly poskytnuty. Shromažďujeme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro realizaci účelu, pro který jste nám je poskytli (např. registraci internetového účtu, realizaci objednávky, zasílání newsletteru). Zajišťujeme ochranu shromážděných údajů zavedením vhodných fyzických a organizačních ochran, a především interních ochran informačních systémů shromažďujících tyto údaje.

Garantuje to mimo jiné certifikát SSL, který kóduje komunikaci mezi vaším počítačem a servisem rudorfer.cz pomocí 256 bitového klíče.

Vámi poskytnuté osobní údaje neposkytujeme třetím subjektům. Údaje sdělujeme jiným firmám (kurýrní firmy, účetní kanceláře, dodavatele IT služeb, banky, právnické kanceláře, inkasní agentury, pošta) pouze pro účely, se kterými jste souhlasili (realizaci objednávky, odpověď na váš kontakt). Tyto firmy jsou povinny dodržovat důvěrnost a ochranu vašich osobních údajů na základě smluv o pověření údajů uzavřených s firmou Rudorfer Pack s.r.o. Pokud chcete získat podrobné informace, volejte na telefonní číslo: +420 475 503 500

Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné a zaškolené z rozsahu ochrany osobních údajů.
V mimořádných situacích, ve kterých platné právo nařizuje zpřístupnění osobních údajů státním orgánům, tj. soud, policie atp., servis rudorfer.cz takové údaje zpřístupní.

Správce servisu si vyhrazuje právo na změnu politiky soukromí. Doporučujeme stálou kontrolu obsahu těchto stránek za účelem seznámení se se zavedenými změnami.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME A PROČ

Registrace

Při registraci požadujeme uvedení údajů nezbytných pro založení účtu v servisu rudorfer.cz. Pouze registrovaní uživatelé mohou v našem servisu uvidět ceny a podat objednávku.
Zeptáme se na:

Tyto údaje můžete kdykoli změnit nebo odstranit po kontaktu na našem telefonním čísle: +420 475 503 500 nebo napište na naši e-mailovou adresu: czbox@rudorfer.cz.

Pro výše uvedené účely můžete s námi také korespondovat na adrese: Rudorfer Pack s.r.o., U podjezdu 523, 400 07 Ústí nad Labem Údaje budeme uchovávat do okamžiku, kdy vnesete námitku.

Vše o souborech cookies

Soubory cookies jsou datové soubory, zejména textové soubory, které jsou uchovávány na koncovém zařízení uživatelů servisu rudorer.pl. Servis využívá dva základní druhy souborů cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Dočasné“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uchovávány na vašem koncovém zařízení do okamžiku odhlášení, opuštění webových stránek nebo zavření webového prohlížeče. „Trvalé“ cookies jsou uchovávány na vašem koncovém zařízení po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do okamžiku jejich odstranění.

Používáme následující druhy souborů cookies:

Webový prohlížeč implicitně připouští v mnoha případech uchovávání souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s umístěním na vašem zařízení souborů cookies, můžete je zablokovat nastavením svého webového prohlížeče. Informace o tom, jak to udělat, najdete v nápovědě svého webového prohlížeče. Bohužel v případě zablokování souborů cookies pocházejících se servisu rudorfer.cz nemůžeme garantovat jeho správné fungování.

Pokud souhlasíte s umístěním na svém zařízení souborů cookies, ale po ukončení návštěvy našeho servisu je chcete smazat, můžete to provést bez rizika, a informaci o tom, jak to provést, najdete v nápovědě svého webového prohlížeče.

Informační systém, který využívá servis rudorfer.cz, automaticky shromažďuje v logách údaje zařízení, které používáte pro připojení k rudorfer.cz. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro statistické účely a týkají se: typu zařízení, operačního systému, typu webového prohlížeče, rozlišení obrazovky, hloubky barev, IP, dodavatele IT služeb nebo vstupní adresy na rudorfer.cz a jsou používány pouze pro optimalizaci servisu rudorfer.cz za účelem zajištění co největšího pohodlí používání.

Tyto údaje nejsou nikdy spojeny s vašimi osobními údaji uvedenými při registraci a tvoří pouze materiál pro statistickou analýzu a mechanismy opravy systémových chyb.

Níže najdete přesný seznam cookies, které využíváme v našem servisu rudorfer.cz:

cookies účel doba zapamatování
boxes možňuje přecházení mezi podstránkami servisu bez nutnosti opětovného přihlášení relace
idvisit sleduje pohybu uživatelů v servisu 10 let
cookies_confirmed si pamatuje možnost přijetí cookies dokud nebude odstraněna relace prohlížeče

VAŠE PRÁVA

V souladu se závaznými právními předpisy máte vzhledem ke svým osobním údajům právo na:

Pokud chcete, aby naše firma přestala zpracovávat vaše údaje a přiznala vám status „zapomenutého klienta“, kontaktujte nás na e-mailové adrese czbox@rudorfer.cz nebo na telefonním čísle +420 475 503 500. Status bude změněn, jakmile to umožní závazné právní předpisy.

Tato práva jsou neměnná a nesmí být omezena. Vždy vám ochotně poskytneme pomoc a informace a část z výše uvedených práv můžete zrealizovat samostatně v našem servisu rudorfer.cz.